Toimielimet | Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto | Pöytäkirja 11.03.2019 | Avaa haku460/2019

 

28 §

Seurakuntaneuvoston jäsenen lähettämä aloite

 

Päätösehdotus

 

Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Pauli Löija oli tehnyt muutosesityksen (liite 9.) puheenjohtajan esitykseen. Suoritettiin nimenhuutoäänestys näiden kahden esityksen välillä. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat Matleena Järviö ja Tuula Paasivirta. Äänet jakaantuivat seuraavasti: puheenjohtajan esitys 8 (Auvinen, Hinkkanen, Kumin, Mandalios, Pynnönen, Raittinen A., Raittinen T., Mäkelä) ja Löijan muutosesitys 7 (Järviö, Kormilainen, Laitinen, Lindholm, Löija, Nikula, Paasivirta)

 

Päätös

Aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

 

 

 

Selostus

Seurakuntaneuvoston jäsen Tulkaa kaikki –ryhmästä, Pauli Löija, toi neuvostolle aloitteen (liite 4). Aloitteessaan hän väittää, että Vuosaaren seurakunnalla on ”mainekriisi”, jonka on aiheuttanut kirkkoherra kirjoituksellaan Vuosaari-lehdessä sekä seurakunnan Facebook-sivulla. Perusteluksi hän antaa vain negatiivisen palautteen eikä lainkaan sitä positiivista palautetta, jota seurakunta on kirjoituksen myötä saanut. Moni on tullut kiittämään kirjoituksesta ja osoittanut halunsa kuulua tähän armon yhteisöön. Jos meillä on ”mainekriisi”, niin voi kysyä kuka on sen takana? Sekö, joka julistaa Jumalan sanaa Raamatun mukaisesti vai se, joka mustamaalaa häntä julkisesti väittämällä sellaista, mitä viranhaltija ei ole sanonut?

Löija haluaa asettaa työryhmän, joka mm. ohjeistaisi henkilöstöä miten seurakunnan sanomaa viestitään painetussa ja sosiaalisessa mediassa, kuka vastaa seurakunnan sähköisten viestimien moderoinnista sekä miten luottamushenkilöt pääsevät osallistumaan seurakunnan viestintään. Löija itse muistutti aloitteessaan (KL 10 § 1) että neuvoston tehtävä on ”edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi”. Toteutuessaan tämä aloite ei edistä seurakuntamme hengellistä elämää, vaan se on pyrkimys rajoittaa Jumalan sanan julistusta. Kirkkoherran kirjoitus, joka kehottaa ihmisiä parannuksen tekoon on aitoa kristillisyyttä, ja sitä tukevat niin Raamattu kuin tunnustuskirjatkin. Me emme voi ohittaa Jeesuksen opetuksia kuten kaste- ja lähetyskäskyä: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18–20

Jumalan sanan julistaminen kirkossa ei ole vapaaehtoista, vaan koko kirkko on olemassa sitä varten, että se julistaa sensuroimatonta Jumalan sanaa, joka sisältää sekä lain että evankeliumin. Jokaisen papin velvollisuus on siis julistaa Jumalan sanaa, ja sitä ei voi seurakuntaneuvoston jäsenet estää vaikka kuinka haluaisivat. On erittäin hämmentävää, että kun kirkkoherra kutsuu kaikkia tulemaan Kristuksen luo, niin juuri Tulkaa kaikki –liike on sitä vastustamassa.

Vastuu seurakunnan hengellisestä elämästä ja seurakunnan operatiivisesta johtamisesta on yksiselitteisesti annettu kirkkoherralle eikä seurakuntaneuvostolle (KJ 6 § 13). Koska aloitteen selvä tarkoitus on viedä kirkkoherralta pois operatiivinen johtaminen seurakunnan viestinnässä sekä rajoittaa hänen oikeuttaan ja velvollisuuttaan julistaa evankeliumia Raamatun mukaisesti, ei aloite aiheuta toimenpiteitä.

Meidän ei tarvitse olla kaikista asioista samaa mieltä, mutta meillä on oikeasti töitä, joihin kehotan teitä paneutumaan. Nyt on aika antaa kirkkoherralle työrauha, ja lopettaa hänen julkinen arvostelemisensa. Seurakuntaneuvoston tehtävä on tukea kirkkoherraa hänen johtamistyössään, vaikka emme ole kaikista asioista samaa mieltä.

Liitteet

4

Liite 4. Aloite Vuosaaren seurakuntaneuvostolle

5

Liite9.Muutosesitys

 

 

 

 

 

 Toimielimet | Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto | Pöytäkirja 11.03.2019 | Avaa haku