Toimielimet | Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  44 Kokouksen avaus
  45 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  46 Pöytäkirjan tarkastajat
  47 Työjärjestyksen hyväksyminen
  48 Armotiimin toiminta
  49 Kirkkoherranvaalin vaalitapa ja lausunto viran erityistarpeista
  50 Päätös äänestysalueesta seurakuntavaaleissa 2018 ja vaalilautakunnan asettaminen
  51 Seurakuntaneuvoston kausi 2019-2022. Näköpiirissä olevat kysymykset
  52 Vieraanvaraisuusohjeiden ja Eettisen ohjeistuksen hyväksyminen Pakilan seurakunnassa
  53 Toimintakulttuurimuutoksen linjausten päivitys, yhteisen kirkkoneuvoston päätökset toimenpiteistä sekä rovastikunnallinen ja kaikkia Helsingin seurakunnan johdon ja luottamushenkilöitten tapaaminen
  54 Toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laadintaohje 2019-2022
  55 Hyvän Paimenen kirkon siirtoseinä, Paimensalin seinäpinnat sekä kirkon äänentoisto ja monitorihankinta
  56 Kirkkoherran päätökset 4 - 2018
  57 Ilmoitusasiat
  58 Muut mahdolliset asiat
  59 Seuraavat kokoukset
  60 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
 
 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Sanna Vesikansa, puheenjohtaja Poissa: §44 ,§45 ,§46 ,§47
Susanna Airola Poissa: §49 ,§50 ,§51 ,§52 ,§53 ,§54 ,§55 ,§56 ,§57 ,§58 ,§59 ,§60
Pirkko Bang
Elina Heikkilä-Kopperoinen
Ari Järvinen Poissa: §44
Jaana Lahti
Ranja Nenonen
Sylvia Nummelin
Juhani Nyyssönen
Urpo Oksanen
Jessi Orpana
Juhana Saarinen
Helena Sipilä
Raila Vuori
Leo Norja, kirkkoherra
 
 Muut saapuvilla olleet
 
  
Ulla Turunen
sihteeri