Toimielimet | Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  81 Kokouksen avaus
  82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  83 Esityslistan hyväksyminen
  84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  85 Ilmoitusasiat
  86 Oulunkylän seurakunnan talousarvio 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020
  87 Seurakunnan palaute kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista
  88 Johtavan diakonian viranhaltijan valinta
  89 Henri Isokuortin virkavapaa-anomus
  90 Kirkkoherranpäätösluettelo
  91 Muut mahdolliset asiat
  92 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
 
 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Jaakko Weuro, puheenjohtaja
Ulla Kosonen, kirkkoherra
Anita Ahtiainen
Raimo Anttila Tuija Käyhkö
Irja Eskola
Sirkku Ingervo Poissa: §87 ,§90 ,§91 ,§92
Kristiina Lallukka Marja-Liisa Nummela
Anne Lindell
Anuriikka Luotola
Raija Olkkola
Arto Salmela
Kirsi Salo
Pertti Sundberg
Paavo Untamala
Hanna Raudaskoski Tuomas Saloniemi
 
 Muut saapuvilla olleet
 
  
Kaisa Heininen
sihteeri