Toimielimet | Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto | Pöytäkirja 12.06.2017 | Avaa haku241/2017

 

70 §

Pakilan seurakuntaneuvoston aloite

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto käy keskustelun Pakilan seurakuntaneuvoston aloitteen pohjalta.

Päätös

Seurakuntaneuvosto suhtautuu myönteisesti vaihtoehtojen kartoittamiseen Pakilan seurakunnan kanssa. Neuvotteluissa selvitetään seurakuntajaon muuttamisen vaikutukset ja mahdollisuudet tai muut yhteistyön syventämisen keinot.

 

 

Selostus

Meilahden ja Töölön seurakunnat ilmoittivat toukokuun alussa aloittavansa kahdenkeskiset keskustelut, joissa tutkivat mahdollisuutta seurakunnalliseen rakennemuutokseen siten, että kyseiset seurakunnat yhdistyvät yhdeksi seurakunnaksi. Mikäli seurakunnat saavuttavat yksimielisyyden yhdistymisestä, on tavoitteena, että vuoden 2018 seurakuntavaaleissa huomioidaan jo uusi seurakuntarakenne ja uusi seurakunta aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Aloiteoikeus seurakunnan rakennemuutoksiin on yksittäisillä seurakunnilla, tuomiokapituleilla ja kirkkohallituksella.

Pakilan ja Oulunkylän seurakuntien kirkkoherrat ovat käyneet neuvottelun siitä, onko Meilahden ja Töölön aloittamalla rakennemuutoskeskustelulla vaikutusta meidän rovastikuntamme tai seurakuntiemme tulevaisuuteen. Lopputulemana oli, että luottamushenkilöistä ja työntekijöistä koostuvalla sovitulla kokoonpanolla olisi hyvä kartoittaa niin toiminnallisia kuin taloudellisia kysymyksiä, tekijöitä ja reunaehtoja, jotka vaikuttavat mm. kysymykseen seurakuntaliitoksesta Oulunkylän ja Pakilan seurakuntien osalta.

Pakilan seurakuntaneuvostossa käsitellään 6.6. aloite, joka liitteenä. Oulunkylän seurakuntaneuvoston kokouksessa 12.6. on tiedossa Pakilan käymä keskustelu ja päätökset. Tämän pohjalta on myös meidän perusteltua käydä keskustelu Pakilan seurakuntaneuvoston aloitteesta ja sitä seuraavista jatkotoimista. On myös hyvä huomioida, että aloite ei käsittele seurakuntaliitoksen käynnistämistä, vaan siihen liittyvien vaihtoehtojen käsittelyn käynnistämistä.

Liitteet

1

Pakilan seurakuntaneuvoston periaatteellinen suhtautuminen seurakuntien rakennemuutoskysymykseen Helsingissä.docm

 Toimielimet | Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto | Pöytäkirja 12.06.2017 | Avaa haku