Toimielimet | Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto | Pöytäkirja 12.06.2017 | Avaa haku554/2017

 

69 §

Oulunkylän kirkon peruskorjauksen suunnittelutyön aloittaminen

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto

a.                     kuulee kiinteistöjohtaja Kai Heinosen alustuksen Oulunkylän kirkon remontista;

b.                     käy lähetekeskustelun alustuksen pohjalta ja

c.                      asettaa projektiryhmän valmistelemaan Oulunkylän peruskorjauksen käynnistämistä.

 

Päätös

Esityksen mukaan. Projektiryhmään valittiin seurakuntaneuvoston edustajina Pertti Sundberg, Arto Salmela, Tuomas Saloniemi, Kirsi Salo ja Jaakko Weuro.

 

 

 

Selostus

Oulunkylän kirkon remontti sisällytettiin osaksi Helsingin seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaa 2017-2019 yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa joulukuussa 2016. Remonttisuunnitelma on osa laajempaa kirkkojen käyttösuunnitelmaa – mm. Maunulan kirkon yhteiskäyttöön siirtymistä Petruksen seurakunnan kanssa sekä toimintakulttuurin muutoksen tavoitteena olevaa kirkkojen monikäyttöisyyden kehittämistä. Oulunkylän kirkon säilyttämistä, remontointia ja kehittämistä on puoltanut myös Helsingin kaupungin uusi kaavamuutos ja raideliikenteen kehittäminen, jolloin kirkon sijainti on kasvavassa solmukohdassa ja täten voi palvella monella tavoin niin seurakuntalaisia kuin laajemminkin helsinkiläisiä.

Kirkkokiinteistö tarvitsee kuntonsa puolesta perusteellisen remontin. Tämä puolestaan tarjoaa mahdollisuuden tilojen suunnitteluun ja mahdollisiin muutostöihin tulevaisuuden käyttötarpeita silmällä pitäen.

Investointirahaa on remonttiin varattu 10 miljoonaa euroa. Mittava remontti synnyttää myös tulevaisuuden kasvavia vuokratuloja. On syytä selvittää siinä määrin kuin mahdollista, mikä remontin jälkeinen vuokrataso tulee olemaan ja millainen on ennuste tilamäärärahojen jakoperusteiksi Helsingin seurakuntayhtymässä. Kirkkorakennus sijaitsee kaupungin vuokratontilla ja vuokrasopimus umpeutuu vuonna 2025. Lienee syytä selvittää kaupungin näkemys tulevan tonttivuokran perusteista ja tasosta.

Kuluvana vuonna on tavoitteena kerätä työntekijöiltä ja seurakuntalaisilta toive- ja tarvekartoitusta kirkon remontin suunnittelun ja toteutuksen suhteen. Samalla on syytä kartoittaa väistötilatarve ja tehdä niiltä osin tarpeelliset suunnitelmat ja ratkaisut.

Tässä vaiheessa ovat avainkysymyksiä remontin arvioidut kustannukset ja kustannusvaikutukset seurakunnan talouteen, remontin aikataulu sekä se, millaisia toimia kiinteistötoimisto odottaa tässä vaiheessa Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvostolta ja viranhaltijoilta. Tarpeen on myös perustaa projektiryhmä remontin suunnittelun ja etenemisen tueksi.

Seurakuntaneuvoston kokouksessa mukana on kiinteistöjohtaja Kai Heinonen.

 

 

 

 

 Toimielimet | Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto | Pöytäkirja 12.06.2017 | Avaa haku