Toimielimet | Församlingsrådet i Matteus församling | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  31 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  32 Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet finns till påseende
  33 Församlingspastor
  34 Utlåtande gällande rumsindelning i Matteuskyrkan
  35 Avslutning och anvisning om rättelseyrkan och besvär
 
 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Stefan Forsén, ordförande
Kai Ahola
Jenny-Maria Bergman
Eva Bruun
Gun Erikson-Blomfelt
Markus Lampenius
Stefanie Lindroos
Sarah Lönnqvist
Jan-Anders Salenius
Maria Salenius
Hedvig Stenman
Karin Strandberg Matias Gädda
Annica Söderström
 
 Muut saapuvilla olleet
 
  
Pia Valtanen
sekreterare