Toimielimet | Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto | Pöytäkirja 13.03.2017 | Avaa haku241/2017

 

31 §

Maunulan kirkon yhteiskäyttö Petruksen kanssa

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto ilmaisee tahtotilansa aloittaa Maunulan kirkon yhteiskäyttö Petruksen kanssa siten, että Oulunkylän seurakunnan osuus kirkon käyttömahdollisuudesta ja sisäisestä vuokrasta on 20% alkaen syyskuusta 2017. Päätös tehdään yhteisellä sopimuksella Petruksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kanssa, kun nyt tehdyn kuntokartoituksen jatkotoimista ja aikatauluista on tarkempi tieto.

 

 

Päätös

Esityksen mukaan.

Seurakuntaneuvosto päättää asian valmistelun jatkamisesta siten, että Maunulan kirkon toimintojen järjestämisestä tulevaisuudessa laaditaan suunnitelma, jonka seurakuntaneuvosto käsittelee päättäessään lopullisesti kirkon yhteiskäyttöön siirtymisestä. Suunnitelmasta laaditaan erillinen lapsivaikutusten arviointi, jonka valmistelussa myös kuullaan lapsia.

 

 

 

 

Selostus

Toimintakulttuurin muutosprosessi käynnisti myös Oulunkylän seurakunnassa keskustelun ja kartoituksen toimista, joilla saadaan aikaan yhtäältä tilasääntöä ja toisaalta tilojen monimuotoista ja toiminnan tarpeisiin mukautuvaa käyttöä. Toimintaympäristön muutos edellyttää toiminnan ja sen myötä myös tilojen muuntumista uusiin toimintamalleihin. Kolmivuotinen (2016-2018) kehysmäärärahan asteittainen supistus (yhteensä 15% seurakunnan vuosittaisesta yhtymän myöntämästä määrärahasta sekä mahdollisesti tästä irrallinen tarve supistaa myös tilamenoja) puolestaan synnyttää tarpeen vähentää tiloja 5-15%.

Toukokuussa 2016 seurakuntaneuvosto päätti kartoittaa mahdollisuutta luopua yhdestä neljässä käytössä olevista kirkoista (Oulunkylän kirkko, Oulunkylän vanha kirkko, Käpylän kirkko, Maunulan kirkko). Päätöksenteon aikatauluksi kirjattiin 2017-2018. Haagan seurakunnan luovuttua Hakavuoren kirkosta kesällä 2016 Petruksen seurakunta etsi uusia toimitiloja. Syyskuussa 2016 Oulunkylän seurakuntaneuvosto käsitteli ehdotuksen Maunulan kirkon yhteiskäytöstä Petruksen kanssa. Tämä ratkaisisi Petruksen tilaongelman, jättäisi Oulunkylän seurakunnalle mahdollisuuden toimitilaan Maunulassa tarjoten kuitenkin säästömahdollisuuden tilakuluissa (säästö vuositasolla noin 50 000 euroa / tilavuokra ja noin 50 000 euroa / kirkonpalveluskunnan palkkakulut).

Etenemisaikataulun mukaisesti kirkkoherrat (Björk, Heltelä, Kosonen) ja kiinteistöjohtaja Kai Heinonen tapasivat lokakuussa 2016. Oulunkylän seurakunta oli asettanut yhteiskäytön edellytykseksi sen, että Oulunkylän kirkon perusremontin toteutumisesta lähivuosina saadaan takeen. Oulunkylän kirkon peruskorjaus lisättiin yhtymän investointilistalle, joka hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa 2016. Maunulan kirkon pintaremonttiin budjetointiin 300 000 euroa, ja yhteiskäyttö oli tarkoitus aloittaa syksyllä 2017.

Helmikuun 2017 lopulla valmistui Maunulan kirkosta tehty kuntokartoitus, jonka Petrus oli pyytänyt tehtäväksi ennen lopullisia päätöksiä. Kuntokartoituksen pohjalta päätettiin (Björk, Heltelä, Kosonen Heinonen 6.3.2017), että kiinteistötoimisto pyytää lisäselvityksiä ja tekee näiden pohjalta remontin kustannus- ja toteutusaikataulun. Tavoitteena on, että tämä on selvillä kuluvan kevään aikana ja remontti toteutuu mahdollisesti ensi syksynä. Yhteiskäyttö alkaisi edelleen syksystä 2017. Maaliskuun kokouksessa päätettiin, että varsinainen päätös yhteiskäytön aikataulusta ja yksityiskohdista tehdään, kun remontin kokonaiskuva on selvä. Näin ollen asia tullee seurakuntaneuvoston käsiteltäväksi myöhemmin keväällä. Kiinteistötoimiston toive on, että seurakuntaneuvostot ilmaisevat jo tässä vaiheessa kuitenkin tahtotilansa yhteiskäytöstä ja sen vaatimien toimien edistämisestä. 

 

Liitteet

1

liite_TKM Maunulan kirkko sn 12.9.2016.docx

 

 

 

 

 

 Toimielimet | Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto | Pöytäkirja 13.03.2017 | Avaa haku