Toimielimet | Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  82 Kokouksen avaus
  83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  84 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
  85 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
  86 Ilmoitusasioita
  87 Kirkkoherran tekemät päätökset
  88 Seurakuntaneuvoston messuavustusvuorot seurakunnan päämessussa
  89 Lauttasaaren seurakunnan tuloslaskelman seuranta per kesäkuu 2017
  90 Lauttasaaren seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 hyväksyminen
  91 Helsingin seurakuntien ikäryhmittäinen jäsentarkastelu per heinäkuu 2017
  92 Seurakuntapastorin viranhoitomääräys pyyntö Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille
  93 Lauttasaaren seurakunnan seurakuntalaisten palkitseminen
  94 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
 
 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Juha Rintamäki, puheenjohtaja
Juha-Pekka Sihvonen Eveliina Pikkarainen, varapuheenjohtaja
Katariina Aaltonen
Maija Haavisto-Hyvärinen
Seppo Kataila
Kristiina Kartano
Kati Kotamäki Mika Savolainen
Sanna Lehtinen
Kari Lehtonen
Ville Malm
Petri Merenlahti Kari Mattila
Laura Reinilä Annukka Sorjonen
 
 Muut saapuvilla olleet
 
  
Kalle Kuusniemi
sihteeri