Toimielimet | Meilahden seurakunnan seurakuntaneuvosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  
 
  30 Kokouksen avaus ja alkuhartaus
  31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  33 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
  34 Edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2017 tiedoksi
  35 Ilmoitusasioita
  36 Ei julkisuuteen
  37 Johtoryhmän tekemiä päätöksiä
  38 Seurakunnan tiliryhmäkohtainen taloustoteumaraportti
  39 Kirkkokolehdit ajalle 1.5. - 30.9.2017
  40 Ei julkisuuteen
  41 Muut mahdolliset asiat
  42 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
 
 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Hannu Ronimus, puheenjohtaja
Pertti Hyvärinen saapui pykälän §35 kohdalla
Juha Hätinen
Sini Vuokko Koivula-Mbemba
Juha Kouri
Antti Laine
Anneli Louneva
Eira Leinonen
Liisa Mustajärvi
Jani Peltola
Matti Pyhtilä, varapuheenjohtaja
Jorma Tikkamäki
Sofia Sarivaara
Anne Suomela
 
 Muut saapuvilla olleet
 
  
Liisa Nöyränen
sihteeri