Toimielimet | Kallion seurakunnan seurakuntaneuvosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  109 Kokouksen avaus
  110 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  111 Pöytäkirjan tarkistajat
  112 Kokouksen työjärjestys
  113 Kirkkoherran katsaus
  114 Talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018-2020
  115 Kirkkoherranpäätöksiä 8/2017
  116 Ilmoitusasiat
  117 Seuraava kokous
  118 Muut mahdolliset asiat
  119 Lähetekeskustelu kirkkoherran vaalitavasta
  120 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
 
 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Teemu Laajasalo, kirkkoherra, poistui klo 20.43 §:n 12 käsittelyn aikana
Liisa Berghäll
Eeva-Liisa Haimelin
Juhana Harju, saapui klo 18.50 pykälän 6 käsittelyn aikana
Johanna Hautakorpi, puheenjohtaja
Soile Kari
Katri Korolainen
Kari Kurka
Minna Latvala Taija Ståhlberg
Liina Länsiluoto
Eero Minkkinen
Vili Niinikivi Risto Rantakari
Leena Niinivaara
Matti Paavonen
Pia Pihlaja, poistui klo 20.15 pykälän 6 käsittelyn jälkeen
Juhani Salonen
 
 Muut saapuvilla olleet
 
  
Anna-Liisa Hyvönen
sihteeri