Toimielimet | Yhteinen kirkkoneuvosto | Avaa haku


 Pykälä   Otsikko  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
  3 Ilmoitusasioita
  4 Yhteisen kirkkovaltuuston 8.12.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano
  5 Hallintojohtajan päätöksiä
  6 Kiinteistöjohtajan päätöksiä
  7 Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöksiä
  8 Ei julkisuuteen
  9 Ei julkisuuteen
  10 Ei julkisuuteen
  11 Ei julkisuuteen
  12 Ei julkisuuteen
  13 Yhteisen seurakuntatyön vuosien 2017 - 2019 henkilöstön koulutussuunnitelma ja siihen liittyvien ulkomaille suuntautuvien virkamatkojen hyväksyminen
  14 Työpaikkaruokailun järjestäminen vuonna 2017
  15 Ei julkisuuteen
  16 Vantaan Asolassa sijaitseva Lipstikan asemakaava-alue, tonttien 92-72-214-1 ja 92-72-214-2 vuokraaminen Jukkatalo Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun
  17 Vantaan Tammistossa sijaitsevan tontin 92-51-601-2 maanvuokrasopimuksen uusiminen KOy Nilsaksenristin kanssa
 
 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Juha Rintamäki, puheenjohtaja
Jarmo Leppiniemi, varapuheenjohtaja
Riitta Asikanius
Pertti Hyvärinen
Ville Jalovaara
Lauri Kopponen
Maritta Laiho
Johanna Laisaari
Hanna Mithiku
Christoffer Perret
Tuula Pontela
Juha-Pekka Sihvonen
Hedvig Stenman
Pertti Sundberg
Tuulikki Vuorinen
 
 Muut saapuvilla olleet
 
  
Kaisa Raittila
valtuuston puheenjohtaja
Teemu Laajasalo
yhtymän johtaja
Jussi Muhonen
hallintojohtaja
Kai Heinonen
kiinteistöjohtaja
Jarno Raninen
kasvatuksen ja seurakuntapalvelun päällikkö, yht. seurakuntatyön johtajan sijainen
Seppo Simola
viestintäjohtaja
Kari Liinakoski
sisäisen tarkastuksen päällikkö
Kirsi Wickström
lakimies, sihteeri
Katriina Salo
asianhallintasihteeri
 
 
Leo Norja
kirkkoherra, Pakila
Jukka Pakarinen
kirkkoherra, Vartiokylä